Przechowywanie towarów niebezpiecznych w namiotach magazynowych

2022-03-31
Przechowywanie towarów niebezpiecznych w namiotach magazynowych

Magazynowanie tak zwanych towarów niebezpiecznych wiąże się z bardzo ścisłym przestrzeganiem rygorystycznych przepisów. Sposoby postępowania z takimi materiałami określają regulacje prawne wydane zarówno przez Unię Europejską, jak i Polskę. Jest to czynność bardzo wymagająca z uwagi na realne zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i środowiska w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi. Jak je prawidłowo magazynować? O czym trzeba pamiętać?

Spis treści

Czym właściwie są towary niebezpieczne?


Mianem towarów niebezpiecznych określa się substancje, które podczas załadunku, transportu i magazynowania mogą negatywnie oddziaływać na osoby pozostające w bezpośrednim kontakcie z pojemnikiem czy kontenerem, a także na środowisko naturalne – np. poprzez spowodowanie pożaru czy zatrucia.

Towary niebezpieczne możemy podzielić ze względu na ich stan skupienia, to jest na gazowe, ciekłe i stałe. Wśród nich może znajdować się paliwo (gaz, benzyna lub ropa), łatwopalne oleje, materiały opałowe, chemikalia i wiele innych substancji. 

Określaniem, czy mamy do czynienia z towarem niebezpiecznym zajmuje się regulacja w postaci europejskiej umowy ADR (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Dokument ujmuje pełną klasyfikację substancji niebezpiecznych, kryteria, jakie materiały te powinny spełniać, a także opisuje, w jaki sposób należy się z nimi obchodzić w trakcie przewozu oraz magazynowania. Towary niebezpieczne przechowujemy wyłącznie w odpowiednich warunkach – w szczególności te materiały, które są wysoce łatwopalne lub mają właściwości żrące.

Prawne regulacje


Zarówno polskie, jak i unijne prawo wyróżnia „substancje niebezpieczne” a także „substancje niebezpieczne pożarowo”. Do tej drugiej grupy przypisuje się w szczególności materiały pirotechniczne, środki wybuchowe, gazy i ciecze palne, czy też materiały ulegające samodzielnej polimeryzacji lub samozapłonowi. Pełną klasyfikację wraz z parametrami technicznymi oraz wskazaniami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdziemy m.in. w rozporządzeniu MSWiA z dnia 21.04.2006. 

Jeśli planujemy magazynować towary niebezpieczne, musimy pamiętać o znajomości przepisów prawnych dotyczących nie tylko warunków przechowywania substancji niebezpiecznych oraz niebezpiecznych pożarowo. Kluczowe będą rozporządzenia MSWiA, a także unijne regulacje – np. w postaci umowy ADR sporządzonej w Genewie (z dnia 30.09.1957).

Jeżeli wśród przechowywanych przez nas towarów znajdują się chemikalia, pamiętajmy także o ustawach dotyczących substancji chemicznych i ich mieszaninach.

Magazynowanie towarów niebezpiecznych


Skoro należy zachować najwyższą ostrożność w trakcie magazynowania towarów niebezpiecznych, trzeba pamiętać o tym, aby przede wszystkim stworzyć im prawidłowe warunki przechowywania. W tym przypadku nie możemy absolutnie dopuścić do nawet najmniejszego zaniedbania, ponieważ konsekwencje mogą być tragiczne. 

Tworząc miejsce przechowywania tego typu towarów trzeba bezwzględnie postępować w zgodzie z przepisami przeciwpożarowymi, dostosowując przy tym miejsce do rodzaju substancji, jakie będziemy magazynować. Wszelkie materiały oznaczone jako niebezpieczne przechowujemy wyłącznie w opakowaniach, które są do tego przeznaczone. Należy umieścić na nich również stosowne etykiety i oznaczenia zawierające ostrzeżenie przed np. środkiem łatwopalnym. 

Choć magazynowanie towarów niebezpiecznych może wydawać się skomplikowanym, a nawet trudnym zadaniem – w rzeczywistości wcale nie musi tak być. Kluczowe jest zadbanie o:

  • bezpieczny transport i rozładunek,
  • stworzenie odpowiednio przystosowanej przestrzeni magazynowej,
  • właściwą organizację pracy z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

Za transport i rozładunek odpowiada najczęściej producent – po naszej stronie leży zaś odpowiednia organizacja, kompleksowe przeszkolenie naszego personelu a także zbudowanie magazynu dostosowanego do przechowywania tego rodzaju materiałów. Zacznijmy od ostatniej kwestii, ponieważ jest ona najważniejsza.

Namiot magazynowy – stwórz odpowiednie warunki


Jak wygląda kwestia przechowywania substancji niebezpiecznych w namiocie? Czy jest to możliwe? Jak najbardziej! Należy jednak zachować dużą ostrożność i zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków już na etapie komponowania zamówienia. 

Jakie parametry powinny spełniać namioty magazynowe, które mają nam służyć do magazynowania towarów niebezpiecznych? Przede wszystkim, namiot powinien posiadać:

  • poszycie wykonane z PVC o większej gramaturze, koniecznie oznaczone symbolem FR lub SFR, które oznaczają ognioodporność (spełniając normy EN 13501),

  • system Air Control zapewniający optymalną cyrkulację powietrza zapobiegając nagromadzeniu toksycznych oparów wewnątrz namiotu,

  • wszelkie zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, a także nadmiarem wilgoci z otoczenia,

  • dodatkową podłogę szczelnie izolującą wnętrze namiotu od gruntu, co pozwoli na zachowanie optymalnej temperatury, a przy tym zapobiegnie przedostaniu się szkodliwej substancji do ziemi, na której stoi namiot, w przypadku rozlania toksycznej cieczy.

W pomieszczeniu, w którym będziemy magazynować towary niebezpieczne należy także zadbać o środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zabezpieczamy całą przestrzeń na wypadek ewentualnego rozlania lub rozsypania substancji. Należy zadbać również o miernik umożliwiający dokładny pomiar bez konieczności bezpośredniego dotykania substancji przez nasz personel. 

Na wypadek kontaktu z substancją, należy zorganizować punkt pierwszej pomocy zaopatrzony w dobrze wyposażoną apteczkę. Zadbajmy o to, aby kontakt z towarem niebezpiecznym miały wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach, którym zapewniliśmy szkolenia z tego obszaru.

Należy również zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, a także sygnalizację np. przeciwpożarową oraz wszelkie usprawnienia przyspieszające zawiadomienie służb ratowniczych na wypadek awarii.

Autor: Marta Żbik

Poradnik DasCompany

Cenimy Twoją prywatność!

Chcąc zapewnić Ci ułatwione przeglądanie i wygodne zakupy na stronie Das Company, potrzebujemy Twojej zgody na używanie plików cookie (tzw. ciasteczek). Dzięki nim możemy dopasować reklamy do Twoich potrzeb i zapewnić Ci dostęp do najnowszych usprawnień, które możemy wdrażać dzięki prowadzonej analityce. Jeśli tak jak my, lubisz ciasteczka i wyrażasz zgodę na używanie wszystkich plików cookie, kliknij „AKCEPTUJ WSZYSTKIE”.

Więcej informacji o polityce Cookies
Zmień ustawienia
Zaakceptuj wszystkie