keyboard_arrow_up

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Das Company Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini 32-540, ul. Przemysłowa 10. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcą danych jest Administrator. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.